Jóga

Jóga je cesta,
která vede k objevování vnitřní podstaty člověka a dává odpověď na jeho otázku „Kdo jsem a proč tady jsem“?

Sanskrtský výraz jóga se většinou překládá jako “spojení, sjednocení, ukáznění“.

Jóga pochází z Indie a je jedním z nejstarších systémů, který působí celistvě na člověka tím, že sjednocuje tělo, mysl, duši a vědomí. Vede ho přirozeně k rovnováze a harmonii se sebou samým, s prostředím ve kterém žije, a se světem hmotným i nehmotným. Podle filozofie jogínů se člověk dopouští chyb a omylů z důvodu nevědomosti, o které neví a pro kterou trpí. Cílem jógy je vymanit člověka z této nevědomosti a nalézt pochopení a uvědomění si své skutečné vnitřní - Božské postaty, která je radostí, štěstím a klidem.

 

Metody jógy

 

které vedou k jedinému cíli, sjednocení bytostného Já - átman s kosmickým Já jsem – brahman. Tyto jednotlivé metody se vzájemně doplňují a prolínají.

  • Karmajóga je jóga činu, cesta služby a nesobeckého konání.
  • Bhaktijóga je cesta lásky a oddanosti k tvůrci vesmíru projevující se uctíváním božské osoby.
  • Džňánajóga zapojuje intelektuální stránku člověka a vede k poznání čistého vědomi sebe sama.
  • Hathajóga vede k obratnosti a harmonii těla a fyziologických pochodů.
  • Rádžajóga neboli královská jóga, vede k ovládnutí mysli. Nejstarší systém jógy, který popsal ve svém spise Jógasutra Pataňdžali.

SPIN jóga • bodySport

 

Meridiánová rozcvička Makko-Ho

 


Cvičením těchto cviků neposilujeme svaly, ale uvolňujeme energetické dráhy tak, aby
plynule proudila energie, nedocházelo k energetickým blokům, a tím dále i k
problémům jednotlivých orgánů ležících na energetických drahách. Pravidelným
cvičením předcházíme únavě, případně nemoci. Každá energetická dráha ovlivňuje i
pohybovou soustavu, která se nachází v blízkosti dané dráhy.

Taoisté pozorovali cirkulaci energie v organismu během dne a stanovili biorytmické cykly. Každým z hlavních 12 meridiánů probíhá denně ve stanovené dvouhodině energie s nejvyšší intenzitou. Každý meridián má vstupní a výstupní bod. Energie vstupuje vstupním bodem, proudí po dráze meridiánu až do výstupního bodu a pak se přesune do dalšího meridiánu. Ideální je při cvičení představovat si průběh meridiánu, který procvičujeme. Důležitá je polarita dráhy (nahoru nebo dolů). Cvičení je nejlépe cvičit ráno nebo večer a začít cvikem, který odpovídá hodině, v níž začínáte cvičit. Pravidelným cvičením orgánové sestavy obnovíte průchodnost příslušných energetických drah a pozitivně ovlivníte jim odpovídající funkce. A komu je tato filosofie cizí, určitě ucítí, že pravidelným cvičením docílí pružnosti svého těla, protažení zkrácených svalů a uvolnění zatuhlých kloubů.
Pro ty, kteří se více zajímají o tradiční čínské učení, je v závorce u orgánu uvedeno, zda se jedná o jinový nebo jangový orgán
Doplněné dynamické cviky zvyšují energii principu jang. Cvičíme je ve svižném tempu a opakujeme 10x. Cvičíme vždy jeden cvik dynamický a pak následují dva cviky protahovací.

1) Prvek: KOV


Meridián - Plíce (3-5 hod) - jinová dráha. Plíce leží ze všech orgánů nejvýše, jsou nazývány kancléřem srdce. Kontrolují tělesnou energii hloubkou dýchání, které ovlivňuje příjem množství energie z ovzduší. Dráha přizpůsobuje kožní póry změnám teploty a aktivitě těla. Dráha plic je považována za ochrannou dráhu proti nachlazení a chřipkovým stavům. Posilování této dráhy pomáhá zvyšovat odolnost těla proti nemocem všeobecně.


Tento cvik se může cvičit i ve stoje. Za zády zaklesněte palce do sebe, co nejvíce se
snažte zapažit s nataženýma rukama. V tomto protažení setrvejte a uvolněte se v
něm. Soustřeďte se na nádech do hrudníku, prociťte naplnění plic i celého těla.
Prodýchejte dráhu z hrudníku po vnitřní straně paže k palci.


Meridián - Tlusté střevo (5-7hod) - jangová dráha. Tlusté střevo odpovídá za čištění a odstraňování jedovatých látek z těla. Po stránce tělesné likviduje pevné výměšky z útrob. Po stránce duševní kontroluje negativní myšlenky, ovládá schopnost relaxace. Jakékoliv stavy zadržování čehokoliv spadá do sféry této dráhy.


Za zády propleťte prsty a propněte ukazováky, v předklonu zapažte ruce co nejvýše.
Soustřeďte se na výdech a uvolňení v horních i dolních končetinách. Kdo nemůže
zpočátku provádět předklon, protahuje paže co nejvíce do zapažení, zvedá je nahoru
a současně se protahuje do hrudního záklonu. Důležité je propnutí paží v loktech.

2) Prvek ZEMĚ


Meridián - Žaludek (7-9 hod) - jangová dráha. Dráha žaludku kontroluje příjem potravy. Tradiční medicína považuje žaludek za ústřední tělesný orgán. Proto může nevyrovnanost této dráhy přímo ovlivnit ostatní orgány.


A) Pro začátek - procítit tah na přední straně těla i dolních končetinách
B) k protažení (pokročilí) - sed mezi paty, chodidla vytočte ven a položte se na
předloktí


Meridián - Slezina (9-11 hod) - jinová dráha. Slezina je odpovědná za hromadění krve, tvorbu protilátek a výrobu bílých krvinek, které bojují proti nebezpečným bakteriím. Slinivka vyměšuje enzymy, které potravu rozkládají. Reguluje též hladinu krevního cukru inzulínem. Slezina přepravuje energii z potravy k plícím., tj. hraje důležitou roli v zásobování těla energií.


Kolena od sebe, ruce za záda, zakloňte se dle svých možností, vytrénovaní jedinci se
položí až na záda, bedra i kolena na zemi.

3) Prvek OHEŇ


Meridián - Srdce (11-13 hod) - jinová dráha. Srdce bývá nazýváno vládcem všech orgánů, kořen života. Sídlí v něm duch. Orgán srdce také zajišťuje stabilitu v oblasti emocí.


V sedu, plosky nohou k sobě a paty přitáhneme co nejblíže k tělu. Prsty rukou
obejmeme chodidla. Propneme paže a narovnáme páteř, prociťujeme vnitřní stranu
paží k malíku.


Meridián - Tenké střevo (13-15 hod) - jangová dráha. Dráha TeS zajišťuje vstřebání živin z potravy a vody. Po duševní stránce ovládá vnímání idejí. Bolesti v lokti, rameni a ztuhlost šíje jsou důsledky bloků střevní dráhy.


Chodidla dáme dále od těla, hluboce se předkloníme. Prociťujeme a prodýcháme
oblast lopatek a vnější stranu paží až k malíku.

 

4) Prvek VODA


Meridián - Močový měchýř (15-17 hod) - jangová dráha. Dráha močového měchýře je mocná ochranná dráha, která zachycuje velký podíl fyzického i emočního napětí. Ovládá šíji, záda, hýždě, zadní plochy stehen, lýtek a zevní plochy nohou. Na této dráze leží body regulující funkce veškerých vnitřních orgánů. Měchýř se účastní úpravy množství tělových tekutin, hraje roli vyrovnávacího faktoru.


V sedu natáhneme nohy, předkloníme se a chytíme rukama shora za chodidla, kolena
zůstávají natažená. Zůstaneme v krajní poloze a prodýcháme. Prociťujeme svaly
(dráhu) podél páteře a na zadní straně dolních končetin.


Meridián - Ledviny (17-19 hod) - jinová dráha. Ledviny jsou považovány za zásobárnu energie celého těla, za tvorbu životní síly. Vyrábějí také energii pro pohlavní orgány. Ovládají kosti, uši a sluch. Silné ledviny svědčí o nadbytku životní síly.


Záda srovnáme, hlava je rovně - prodloužení páteře, ruce na vnitřní straně chodidel,
malíky směřují vzhůru (pokud to jde, je malík v bodě L1). Prociťujeme vnitřní stranu
nohou a přední stranu trupu.

 

5) Prvek OHEŇ


Meridián - Ochránce srdce (19-21 hod) - jinová dráha. Dráha OS má za úkol chránit srdce a částečně i oběh. Má též sexuální funkce pro úzký vztah k dráze ledvin. Má vliv na emoce a spojuje se s pocitem štěstí.


Sedneme si do tureckého sedu, překřížené paže položit dlaněmi na protilehlá kolena. Podsadit pánev, vytáhnout se z beder, vyrovnat páteř, ramena spustit do šířky, vytáhnout hlavu za temenem. Dlaněmi mírně tlačit na kolena. Prociťujeme přední stranu paží až k malíčku.


Meridián - Trojitý ohřívač (21-23 hod) - jangová dráha. Tělo je podle tradičních představ rozděleno na tři části. Horní oheň kontroluje dýchání, střední oheň kontroluje trávení, dolní oheň vyměšování. Tři ohně nebo tři ohřívače jsou považovány za funkční celek, který udržuje tyto tři části těla v harmonii. Dráha taky kontroluje regulaci tělesné teploty.


Turecký sed, překřižte paže před tělem, dlaně položte na kolena a hluboce se
předkloňte. Tlačte kolena proti dlaním. Prociťujte tah na vnější straně horních
končetin od ramen k prsteníku.


6) Prvek DŘEVO


Meridián - Žlučník (23-01 hod) - jangová dráha. Dráha žlučníku ovlivňuje schopnost rozhodování a rozhodnutí uskutečnit. Jestliže je dráha příliš naplněna, člověk se snadno rozčílí. Nerozhodnost a svalová slabost znamenají spíše nedostatečnou náplň dráhy. Žlučník ovlivňuje pružnost a sílu šlach a vazů. 


Posaďte se s nataženýma nohama co nejvíce rozkročmo, a proveďte úklon se
zapažením. Horní rameno tlačte dozadu. Prociťujte tah po straně těla, bok se přibližuje co nejblíže k pravé a poté k levé noze.


Meridián - Játra (01-03 hod) - jinová dráha. Dráha ovládá oči a nervy. Játra vylučují žluč, potřebnou pro trávení tuků. S funkcí jater jsou úzce spojovány alergické stavy. Nedostatek energie na dráze se projevuje sklonem k depresím, při přeplnění člověk snadno upadá do hněvu. Játra odpovídají v duševní sféře za plánování asi tak jako žlučník odpovídá za rozhodování. Dráha žlučníku a jater vytvářejí spolu spojení motivace a činorodosti


Sedněte si roznožmo s nataženýma nohama co nejdále od sebe, záda rovně. Dle
možností rovný předklon, prociťujte tah na vnitřní straně končetin.
Procvičování celé sestavy je nejvhodnější, protože přispívá k celkové harmonizaci.
Tato cvičení se provádí tak, že zaujmeme popsanou polohu a protáhnete se v ní jak
nejvíc můžete. Setrváte v protažení a pokusíte se v něm uvolnit. Čím více se uvolníte,
tím více se protáhnete. Prodýchejte a pomalu se vracejte do výchozí polohy.
Cviky jsou seřazeny dle čínského pentagramu (na následující stránce) tak, že
předchozí cvik kontroluje a řídí cvik další v pořadí.

© 2015 Hynek Šturma