Pulzová diagnostika

Pulsová diagnostika je jedním z nejsilnějších diagnostických nástrojů v Tradiční Čínské Medicíně. Je možno ze změn velikosti, síly a jednotlivých pozic pulsu velmi přesně zjistit stav jednotlivých orgánů a celkového stavu organismu a to i před propuknutím nemoci. Spolu s diagnostikou podle jazyka, oka a anamnézou je klíčem ke správné diagnostice a tím i účinné léčbě metodami akupunktury či bylinnými směsmi.

Tato diagnostika je jedním ze stěžejních prvků východní medicíny a je jednou z metod ukazující na funkční stav organismu. Vyšetření se provádí odečítáním pulzů na zápěstích obou rukou, hodnotí se kvantita a kvalita na jednotlivých pozicích. Pozic je celkem šest, po třech na obou rukách. Každá pozice má tři hloubky: nejpovrchnější odhaluje aspekt čchi přidružené orgánu, střední hloubka odhalí krevní aspekt, a nejhlubší představuje vlastní sliznici či strukturu orgánu.

Tyto informace pomohou vytvořit obrázek o aktuálním stavu klienta, odráží se v nich kvalita a množství energie vnitřních orgánů a meridiánů. Toto vyšetření trvá pouze několik minut a je zcela bezbolestné.

Následná harmonizace se provádí dotekem na určité body, či akupunkturou. O správném výběru a použití akupunkturního bodu nás informuje okamžitá změna pulsu.

© 2015 Hynek Šturma