Reflexní terapie

Reflexní terapie je jedna z nejstarších přírodních léčebných metod vůbec. Její stáří se stejně jako u akupunktury považuje kolem 5 tisíc let. Tato metoda vychází ze známé skutečnosti, že na všech zakončeních těla jsou zároveň nervová zakončení. Znamená to tedy, že na chodidlech jsou reflexní plošky všech orgánů lidského těla.. 


Tyto reflexní plošky okamžitě reagují zvýšenou citlivostí na sebemenší poruchu funkce daného orgánu. Tato vlastnost je neocenitelná především v oblasti prevence, protože jsme tak schopni diagnostikovat jakoukoliv poruchu ještě dříve, než se objeví ve fyzické rovině, to znamená než si vůbec nějaký problém připustíme.
Na lidském těle existují i jiné reflexní displeje (jako např. ruce, oči, uši, klíční kost, předloktí), ale právě chodidla nám poskytují maximální účinek těchto reflexních propojení.


Jak nám může reflexní terapie pomoci ?

  •  Cílem reflexní terapie je obnovení toku životní energie v těle člověka.
  •  Reflexologicky podporuje odstranění škodlivých látek a příliv obranných, zmenšuje bolesti a harmonizuje činnost orgánů.
  • Odstraňování bloků reflexních drah ovlivňuje chod celého organismu. Během sezení se aktivují přirozené uzdravující děje, roste životní síla a rozpouštějí se i psychologické bloky. 
  • Reflexní terapie má vynikající výsledky v léčbě těchto příznaků 

- Neplodnost
- Stavy po úrazech
- Zažívací potíže
- Únavový syndrom 
- Bolesti zad
- Migrény
- Kloubní potíže
- Poruchy spánku 


Komu je léčba reflexní terapií určená?

  • Reflexní terapie představuje účinnou pomoc při léčbě chronických i akutních onemocnění.
  • Je vhodná pro všechny věkové kategorie, od miminek až po seniory. Také v těhotenství je příjemné a zároveň velmi přínosné praktikovat reflexní terapii.
  • Jedinou výjimkou, kdy se nesmí reflexní terapie provádět, je stav po transplantaci orgánů. Reflexní terapie by totiž mohla svým působením aktivovat imunitní reakce organismu, které by zkomplikovaly přijetí transplantovaného orgánu.

Jak terapie probíhá?

1. DIAGNOSTIKA
Při každé první návštěvě provádím diagnostiku reflexních plošek. Diagnostikuji energeticky oslabené orgány a oblasti těla. Mimo diagnostiky z reflexních plošek používám ještě další metody k upřesnění diagnózy. Význam diagnostiky spočívá v tom, že přesně definuji příčiny potíží. Tyto příčiny nemusí - a většinou také nejsou - přímo v nemocném orgánu, ale někde zcela jinde (například bolesti kolen mívají příčinu v ledvinách nebo žlučníku). Od výsledku diagnostiky se odvíjí následný postup a intenzita terapie při dalších návštěvách.


2. REFLEXNÍ MASÁŽ, UVOLNĚNÍ KRČNÍ PÁTEŘE A DRAH
Na základě diagnostiky následuje vlastní reflexní masáž plošek na noze. Po masáži provádím přímé uvolnění krční páteře a následně reflexní uvolnění energetických drah. Při tom dochází k podpoře a obnovení toku energie, lymfy i krve, čímž se urychluje a umocňuje regenerace organismu. Tato část terapie přináší výraznou úlevu a příjemné celkové uvolnění. 


Reakce na léčbu reflexní terapií


Prvotní reakce na léčbu RT mohou být rozdílné. Jeden se bude cítit skvěle uvolněný, plný sil a elánu, druhý přesně naopak. Je velmi důležité mít na paměti, že možná nepříjemná reakce na terapii nepotrvá dlouho a neměla by se potlačovat ani přerušovat! Je to totiž dobré znamení, že se orgány probudily a začaly s regenerací svojí i celého organismu a po jejím ukončení klient poskočí na vyšší úroveň zdraví.
Reakce na léčbu jsou individuální. Obecně platí, že čím jsou nemoci zastaralejší, tím obtížnější cestu ke zdraví lze očekávat. Dokonce se stává, že se bez vnějších příčin začínají objevovat příznaky již dávno potlačených nemocí. Cesta od nemoci ke zdraví jde bohužel většinou ve stejných stopách jako ta od zdraví k nemoci. Tzn., během terapie se postupně na krátký čas objeví příznaky, které se objevovaly již dříve, ale v opačném sledu.
Mezi možné reakce na léčbu patří: 
- zvýšená únava 
- zakalená, páchnoucí moč
- častější stolice, nadýmání
- duševní rozladění
- zvýšené pocení, vyrážky na kůži
- u migrény se ještě na krátkou
  dobu může objevit bolest hlavy 
- rýma
- občas může se objevit horečka
- neklidný spánek
- bolest zubů
- u žen se může objevit výtok
- u potíží s páteří se po počáteční   úlevě může stav dočasně zhoršit

Je třeba v těchto situacích mít na mysli, že každá změna dosavadního stavu ukazuje na to, že byly probuzeny vnitřní léčivé síly organismu a začalo odvádění toxinů a škodlivých látek z těla. Proto je dobré tento přechodný stav ustát a za svoji trpělivost si vychutnat zaslouženou odměnu v podobě pevného zdraví a psychické pohody!
 

© 2015 Hynek Šturma