Reiki

Reiki je univerzální léčivá energie.  Přesně takový význam má japonské slovo rei-ki. Jsme jí obklopeni a kdokoli z nás jí může používat pro sebe i pro pomoc druhým.
Mnohde se dočteme, že to je energie, kterou nám daroval Bůh. Já bych tu chtělä ale předeslat, že reiki nemá nic společného s náboženstvím ani filosofií. Nemá nic společného s tím jestli jsme věřící nebo ateisté. Tato životní energie je zdrojem života samotného a je mnohem starší než kterákoli náboženská filosofie. Je to životodárná energie přicházející z universa a některé prameny dokonce uvádějí, že s reiki pracovali kněží v Egyptě již tři tisíce let před naším letopočtem. 


REIKI:
•    je přírodní léčba
•    je umění jemného přikládání rukou
•    zbavuje tělo škodlivin
•    povzbuzuje a uvolňuje blokády
•    harmonizuje energetické proudy v těle
•    proudí vždy tam, kde je jí nejvíce potřeba
•    lze posílat na libovolné vzdálenosti


Lidské tělo ovlivňuje energetické pole. Pokud je toto pole poškozeno, tělo se tomu musí přizpůsobit. Tím vzniká nemoc. Reiki léčitel prostřednictvím rukou do poškozeného energetického těla dodává znovu energii. Tělo pacienta tuto energii použije k uzdravení. Postupně se tak nemoc nebo zraněné části těla hojí. Energie reiki proudí sama do nejvíce poškozených míst. Tedy tam, kde je jí momentálně nejméně. Je to podobné jako voda. Ta také teče do nejnižšího místa.
Pro koho je Reiki vhodná

Reiki je velice vhodná metoda pro chronicky nemocné, pro lidi se sníženou imunitou, pro alergiky, je správným počátkem boje s onkologickými nemocemi. Samozřejmě je jedním z nejlepších řešení pro lidi s psychickými problémy. Je vhodná pro těhotné ženy jako prenatální péče o dítě společně s matkou. Je přínosná pro lidi pracující s jinými lidmi – např. maséry, pedagogy apod. Zejména děti reagují na ošetření s Reiki velice rychle. 
Pro mnohé znamená reiki okamžitou úlevu. Uvolňuje, zmírňuje bolest, urychluje léčebný proces, přináší relaxaci, harmonizuje čakry a celé energetické pole.
Ve světě je léčení pomocí reiki rozšířeno mnohem více než u nás. To se týká hlavně západní Evropy, USA, Kanady a Japonska. V těchto zemích se už reiki úspěšně zavádí do nemocnic jako podpůrná složka léčby.

Ošetřovat lze kontaktně – tzn. rukama se dotýkat ošetřované osoby, nebo distančně – tzn. poslat Reiki nějakému člověku bez ohledu na místo, na kterém se právě nachází.

Je potřeba si uvědomit, že každý si za své zdraví zodpovídá sám a nemůže přesunout tuto odpovědnost na žádného lékaře, nebo léčitele. Ti mohou jen být nápomocní, nic víc. Prvním krokem je, že člověk, který tuto pomoc potřebuje, sám a přímo požádá toho, kdo mu může pomoci. Dále je nutné si uvědomit, že je pro vyléčení potřeba „něco˝ dělat a že samo to nepůjde. Bohužel je obecně zakořeněná představa, že nemocný polkne prášek a nemoc se tím vyléčí. Takhle jednoduché to není a vše potřebuje svůj čas a práci na sobě. A právě Reiki je vhodná metoda.

© 2015 Hynek Šturma