Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína (TČM) je založena na zcela jiných principech nežli západní medicína. Vychází mj. z existence životní síly čchi, která obsahuje dva základní protikladné principy, mužský (jang) a ženský (jin); výsledkem jejich působení jsou stálé změny v organismu. Kromě teorie jin a jang a čchi , je tradiční čínská medicína známá propracovaným systémem souvztažností známých jako tzv. 5 elementů nebo 5 prvků. Tento systém slouží k pochopení vztahů mezi vnitřními orgány těla, mentálními a emocionálními stavy, životním prostředím, atd. Tyto vztahy mohou být podpůrné, nebo mohou být destruktivní, přičemž jeden element převládá a může ostatní elementy zcela ovládnout.

Jednotlivé orgány těla vykonávají svou funkci a ovlivňují ostatní ústrojí; celek řídí jednotlivost a jednotlivost ovlivňuje celek. Nemoc je brána jako narušení rovnováhy celku. Ke zjištění, která jeho část se na poruše rovnováhy podílí nejvíce, má TČM diagnostický systém zdokonalovaný a ověřovaný po několik tisíc let. Vychází z poznání, že vše, co se děje uvnitř těla, se projevuje navenek.

Každý dobrý lékař by měl působit nejen na tělesnou stránku svého pacienta, ale také na tu duševní a zejména na jeho víru v uzdravení. Západní medicína se nazývá alopatická, tedy léčba „proti“. Máme bolest, dostaneme lék proti bolesti. Nemoc pokládáme za něco negativního, za něco, co musí být za každou cenu odstraněno. Příčina však bývá jinde. Z tohoto důvodu by měl být každý symptom pokládán za pozitivní, nutící nás hledat jeho příčinu a poslouchat tak své tělo. Musíme udělat něco „pro to“ a ne „proti tomu“. Je nutné tedy léčit příčiny symptomů a ne pouze ony symptomy.

Čínská medicína nahlíží na člověka jako na celek. Léčí současně duši, mysl i tělo. Léčení je přímo založeno na individuálním pojetí člověka, přičemž aktivní spolupráce pacienta je zde nezbytná.

Z pohledu pacienta i léčitele je však nutné si uvědomit, že na světě nejsou dva lidé stejní, je to podobné jako s otiskem palce. Někdo je na nemoci náchylný a někdo odolný, někdo přijímá energii lépe, někdo hůře atd. Každý máme jiné myšlení, žijeme v různém prostředí, máme různé genetické předpoklady, různé rodinné zázemí a do našeho života se prolíná mnoho dalších vlivů, které ho utvářejí. Z tohoto důvodu nemohou být dva pacienti léčeni stejně a dva léčitelé nemohou mít stejné léčitelské výsledky. Je třeba si uvědomit, že alternativní, ani lékařská medicína nevlastní všelék. V našich silách je však kvalitu života zlepšovat tím, že o sebe budeme pečovat a svůj život si tak prodloužit na co nejdelší.

Každému soudnému člověku musí být jasné, že akutní stavy, které vyžadují operaci, se musí řešit operativně a některé vážné onemocnění se také bez lékařské péče neobejdou.

Alternativní medicína si s tou lékařskou nepřekáží, a pokud by nebylo věčného tlaku a soutěžení ze strany farmaceutického průmyslu, mohly by se navzájem krásně doplňovat a jedna druhou podporovat. Například pooperační jizvy s alternativní medicínou rychleji srůstají, rána nehnisá atd. Věřím, že taková spolupráce se mnohdy již děje a pokud ne, tak brzy bude, protože cílem každého terapeuta je především zdraví pacienta, ať už k tomuto cíli dojde jakoukoliv cestou.

© 2015 Hynek Šturma